MB2 - MB4 - MB6

MB serien är utrustad med en botten och en topp XVS-multifunktionsborsteenhet för effektiv avgradning och oxidavlägsnande, allt utfört i ett enda pass.

Dessa enheter är sammansatta av en serie vertikala borstar som roterar med hög hastighet och oscillerande sidor med justerbara hastigheter.
Kombinationen av den vertikala axelrotationen med högfrekvensoscillering möjliggör en perfekt avverkning i alla riktningar med en enda arbetsenhet.

XVS-enheten är idealisk t.ex. Avgradning, oxidavlägsnande, kantrundning etc.

Flexibiliteten hos de abrasiva borstarna säkerställer perfekt avgradning även på uppbyggda delar, liksom på PVC-skyddade, galvaniserade, förmålade, zinkbelagda etc. material

Justeringen av arbetstrycket styrs elektroniskt och visualiseras i huvudpanelen.

Tryckenheterna ligger mycket nära borstdelarna för att bearbeta små delar. XVS-enheterna är extraherbara för att möjliggöra ett enkelt verktygsbyte och regelbundet underhåll.