Våtbearbetning

Våtbearbetning omfattar bearbetning med slipband,borstar och andra behandlingsprocesser, där det krävs kylvätska.

Vätskan andvänds för att hålla slipbanden rena och avkylda.

Våtbearbetning är ideelt till ämnen som kräver hög noggrannhet med minsta möjliga tolerans och värmeutveckling.

Maskinen innehåller ett för-torkningssystem till de bearbetade ämnena, systemet är bestående av tryckvalsar och luftknivar. Den förorenade kylvätskan filtreras och återvinns i systemet.