Blästerhallar

Med en blästerhall får ni ett slutet system med en egen filterlösning, transportband, återvinning samt magnetseparator.

Eftersom materialet samlas in automatiskt och rengörs är detta mer effektivt och ekonomiskt jämfört med sandblästring utanför där material inte kan samlas, återvinnas och återanvändas.

Vi erbjuder en mängd anpassade lösningar, tex hissar, räls, förstärkta golvgaller (för tyngre belastningar) och sandblästringsrobotar.
Varje blästerhall är skräddarsydd för att passa ert behov.

* Lågt installationsdjup (transportband) även möjligt att eftermontera vid redan befintlig blästerhall.

* Låg ljudnivå och låg friktion

* Låg energiförbrukning

* Lågt slitage

* Gummibeklädda väggar & tak bidrar till lång livsläng

För mer information om blästerhallar kontakta Tebeco på info@tebeco.se eller telefon
+46 (0)35-15 32 00.