Trumblästring med stållameller

Trumblästring med stållameller

Trumblästermaskin med stålmatta designad för att blästra tunga detaljer eller stora batcher i följande material: gjutgods av stål, gjutjärn, smidda detaljer, mässing och härdade detaljer.

Under blästerförloppet vänds detaljerna samtidigt som de blästras av slunghjul placerade på kabinettets ovansida, detta möjliggör att önskat ytkrav uppfylls. Refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.