Tunnelbläster

Tunnelbläster

Slungblästermaskin för blästring av plåt, rör, profiler och stålkonstruktioner m.m.

Slungbläster för conveyor, idealisk för in-line drift med tvätt och målning.

Detaljerna passerar genom en "tunnel" bestående av ett blästerkabinett med slunghjul på sidorna som möjliggör att önskat ytkravuppfylls.

Refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Maskinen tillverkas i standard utförande eller efter kunds önskemål.