Vårt unika test sänker dina kostnader för blästermedel

Testa ditt stålblästermedel hos oss

Använder du rätt blästermedel? Hur effektivt är det för olika ändamål? Nu kan vi på Tebeco hjälpa dig att räta ut dina frågetecken. Som enda företag i Sverige erbjuder vi tester med Ervins världsledande maskin i vårt labb. Tester som gör att du kan sänka dina kostnader för stålblästermedel med upp till 70 procent.

Längre livslängd på blästermedel

Tebeco är Sveriges största leverantör av blästermedel. Nu utökar vi vårt erbjudande ytterligare genom att lansera ett test i världsklass för stålblästermedel som hjälper dig att sänka dina kostnader. Med Ervin-testet kan vi på Tebeco ge dig ett kvitto på att det blästermedel du använder håller måttet eller om det finns utrymme för förbättring. Normalt sett går det att öka livslängden från 20 till 70 procent genom att använda vårt stålblästermedel istället för konkurrerande alternativ. Sandvik, SSAB och SKF är bara tre exempel på företag som dragit nytta av Ervin-testet och sett fördelarna med Tebecos stålblästermedel.

Tryggt och tillförlitligt test för stålblästermedel

Ervins testmaskin är den enda i världen som är godkänd av branschorganisationen SAE för utvärdering av livslängden på olika stålblästermedel. Maskinen, som används av alla ledande producenter av stålblästermedel globalt, mäter både hållbarhet och energiåtgång. Du kan känna dig trygg med att testerna utförs korrekt enligt Ervins väl beprövade mätmetoder. De utförs i anpassad miljö i vårt testlabb och våra medarbetare, som är utbildade av Ervins experter, har erfarenhet av hundratals utförda tester. 

Bred besparing med rätt blästermedel

Genom att få koll på vilket stålblästermedel som är mest kostnadseffektivt kan du göra stora besparingar. Givetvis kan du minska din förbrukning och därmed dina materialinköp avsevärt men den ökade livslängden hos Tebecos stålblästermedel bidrar även till minskat slitage på maskiner med lägre underhållskostnader och färre inköp av slitdelar om följd. Dessutom får du lägre kostnader för avfall och deponi tack vare mindre material och minskad hantering.

Blästermedel med hög ambitionsnivå

Vi på Tebeco har en hög ambitionsnivå när det gäller vårt erbjudande inom blästermedel. Vi strävar hela tiden efter att förbättra kvaliteten på såväl våra produkter som vår service. Ervin-testet är ännu ett steg i rätt riktning. 

Ta tillfället och testa ditt blästermedel

Om du vill testa ditt blästermedel får du gärna skicka det till oss. Du är också varmt välkommen att närvara under testtillfället och på så vis ha full uppsikt över genomförandet. Vårt labb för blästermedel finns centralt i Halmstad med goda förbindelser. Vem vet, kanske får du uppleva samma positiva effekter som Sandvik, SSAB och SKF.