Långtgående miljö- och kvalitetstänkande

Att kunna leverera en hög och jämn kvalitet är avgörande för oss som leverantör till industrin i Sverige. Tillsammans med våra leverantörer genomför vi kontinuerligt tester av våra maskiner, produkter och förnödenheter för att utveckla och kunna leverera så högkvalitativa lösningar som möjligt.

Ansvarsfullt företagande

Att ta ett tydligt ansvar för människor och miljö är en självklarhet för oss. Läs mer om vår Uppförandekod och vad Ansvarsfullt företagande betyder for oss!

Miljön i fokus

Miljön har alltid varit i fokus för oss inom Tebeco. Vi ställer höga krav på våra leverantörer att leva upp till såväl dagens som morgondagens miljökrav och samarbetar med leverantörerna för att tillsammans minimera påverkan på naturen. 

Kvalitet

Ladda ned kvalitetscertifikat här:

ISO 9001 Svenska

ISO 9001 Engelska

Miljö

Ladda ned miljöcertifikat här:

ISO 14001 Svenska

ISO 14001 Engelska

Vår kvalitet och miljöpolicy kan ni ladda ner HÄR

För mer information kontakta Tebeco på info@tebeco.se eller telefon
+46 (0)35-15 32 00.