Genomloppsbläster rullbane

Genomloppsbläster rullbane

Slungblästermaskin för blästring av plåt, profiler, rör och stålkonstruktioner.

Detaljerna passerar på rullbanan genom en "tunnel" bestående av ett blästerkabinett med slunghjul som möjliggör att önskat ytkrav uppfylls.

Refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Blästermaskin typ Lauco kan användas i många användnings områden: stål, plåt, konstruktioner, rör, profiler m.m.

Maskinen kan med fördel installeras in-line med blästring och målning.
Tillverkas i standard utförande eller anpassad efter kunds önskemål.