Trumbläster med gummimatta

Denna maskin är designad för att blästra små till medium detaljer i batcher och är lämplig för följande material: pressgjuten aluminium, smidda detaljer, pressade stål och mässings detaljer.

Under blästerförloppet vänds detaljerna samtidigt som de blästras av slunghjul placerade på kabinettet ovansida, detta möjliggör att önskat ytkrav uppfylls, refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.