Hängbläster - Capri

Hängbläster

Denna maskin är konstruerad för blästring av detaljer som hänger på en roterande krok.

Under blästerförloppet följer kroken ett rörelseschema med rotation och linjär längdförflyttning samtidigt som detaljerna blästras av slunghjul placerade på kabinettets sida.

Detta möjliggör att önskat ytkrav uppfylls, refererande till standard ISO 8501-1 och SIS SS 055900.

Blästermaskin typ Capri är mycket flexibel och kan användas till många användningsområden t.ex. Stål, Gjutgods , Konstruktioner, Profiler m.m.

Maskinen tillverkas i standard utförande eller anpassad efter kunds önskemål.